hinhf VÁN KHUÔN: PHỤ KIỆN FUVI

PHỤ KIỆN FUVI

 FUVI đã sáng tạo đầy đủ các loại phụ kiện Fuvi, ty ren, tán chuồn và các thiết bị cân chỉnh, an toàn... không chỉ cho hệ ván khuôn FUVI mà còn cho bất kỳ ứng dụng ván khuôn tại các công trường