VÁN KHUÔN HONEY MDC


Hệ ván khuôn Honey MDC, là sáng chế mới nhất của FUVI®, gồm có: Tấm Honey M (Mom), Tấm Honey D ( Dad ), và Đầu chống Drophead C(Children). Thích hợp để sử dụng cho sàn/đà  trong công trình nhà cao tầng. Hệ MDC mang lại các lợi điểm hơn hẳn các hệ trước:
- Tấm ván khuôn cứng hơn.
- Tổng trọng lượng nhẹ hơn,
- Chi phí cho mỗi lần đổ hiệu quả hơn.
- Độ bền cao hơn.
- Bề mặt bê tông phẳng và chất lượng hơn.
- Chu kỳ tái sử dụng nhanh hơn.

 

VANKHUON.COM là một thành viên của Tổng kho cốp pha © 2014